Algemene voorwaarden schoonheidssalon

Aansprakelijkheid

 1. Schoonheidssalon “Bij Ons in de salon” in Aerdenhoutis niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Bij Ons is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Bij Ons is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Garantie

 1. Bij Ons geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 3. Deze garantie vervalt indien:
  1. De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  2. De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  3. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  4. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  5. De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt.

Gedragsregels

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Bij Ons het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Ons wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten

Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Bij Ons melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bij Ons het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Bij Ons moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 7. Wij maken gebruik van een online agenda met een 24 uurs herinneringsmail. Dit geeft u het gemak dat u al uw afspraken overzichtelijk per mail doorgestuurd krijgt en tevens herinnerd wordt van uw afspraak.

Geheimhouding

 1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Voor alle intake formulieren die zijn ingevuld voor de zwangerschapsmassage, geldt dat deze naar waarheid zijn ingevuld. Bij Ons kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer er complicaties optreden tijdens de zwangerschap en/of bevalling. Alle intake formulieren betreft de zwangerschapsmassage worden 1 jaar na de uitgerekende datum van onze client vernietigd.
 4. Bij Ons heeft het recht om na het invullen van een intake formulier, de zwangerschapsmassage alsnog te weigeren.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 1 jaar. Op de dag van de behandeling dient u uiteraard de bon mee te brengen. Vergeet u deze echter dan zal het normale tarief in rekening gebracht worden. Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed.
 2. Bij een No Show met een cadeaubon wordt de bon geannuleerd.
 3. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 4. De cadeaubon is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden.

Betaling

Bij Ons in de salon kan enkel per pin of contant worden afgerekend. Betalingen worden na de behandeling direct 100% voldaan.

Garantie of ruilen aangekochte producten

 1. Artikelen aangekocht in de salon mogen in overleg binnen 8 dagen geruild of geretourneerd worden mits de verpakking ongeopend of het product ongebruikt is. De aankoopbon moet hierbij worden ingeleverd.
Bij ons in de salon

Lieve Klanten,

Het is eindelijk zover. Bij Ons heeft een nieuwe salon.

De nieuwe locatie bevindt zich op slechts 1 min loopafstand van de Helmlaan.

Op de contactpagina staat een routebeschrijving naar de nieuwe locatie.

Liefs, Emily